"Hurtigdiagnostikk"

1. Har du nedsatt kraft i en eller begge skuldrene?

2. Har du nedsatt beveglighet i en eller begge skulderene?

3. Er det vondt å ligge på skulderen om natten?

4. Har du smerter fra skulderen og nedover i overarmen?

5. Er det smertefullt å løfte armen ut, opp eller bakover fra kroppen?


Dersom du svarer ja på ett eller flere av ovennevnte spørsmål, bør du kontakte oss for videre undersøkelse av din skulder.

Generelle betraktninger

Jeg har hatt gleden av gjennom en årrekke å følge utviklingen i forskjellige internasjonale fora (bl.a. SECEC, MUSOC, ISAKOS, ESSKA), - og også selv å delta i forskjellige settinger/undervisninger/foredrag- disse ofte ved Klinikk Frogner. Det siste var ved det årlige seminaret «randomised trials on the shoulder/regi Jens Ivar Brox i april 2017,-hvor jeg holdt innlegget «Combined clinical-ultrasound shoulder examination- what does really matter, when am I wasting my time?»

 Noen trender utkrystalliserer seg:Muskel-skjellett-ultralyd-«toget!» ruller videre. Man må imidlertid være særdeles klar over at ultralyd skulder er krevende og bare ett hjelpemiddel blant flere. De fleste vil mene at det har vært en viss overetablering i Norge.  Det er helt sentralt at man må ha god kjennskap til metodens styrker og svakheter samt god kunnskap om andre billedfremstillinger, særlig røntgen, MR og CT. Man må også ha god kjennskap til de forskjellige ortopedmiljøenes dilemmaer- styrker og svakheter/gleder og sorger. Dertil behøves et godt nettverk for rent praktisk å kunne by pasientene best mulig hjelp videre.

Når det er sagt: ultalyd særlig i en klinisk one-step-setting kan- forutsatt betydelig erfaring og førsteklases utstyr- by på fantastiske muligheter til der og da å skille «klint fra hvete» innen skulderdiagnostikken!     


Handling: På nett: Relaterte saker: Bildespesial - siste
Tilbake
Utviklet av GBSMedia © 2017

imperanet
Brukernavn:
Passord: